The Ipsos Healthcare Stakeholder Community

Privacybeleid

Healthcare Stakeholder Community – Privacybeleid

Laatst herzien:

20 december 2017

Hoe wij uw informatie gebruiken

Ipsos Healthcare UK, ook wel Ipsos Healthcare ("Ipsos Healthcare", "we/wij" of "ons/onze") genoemd, is een divisie van Ipsos Mori UK Ltd, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 3903040. Ipsos Healthcare maakt deel uit van de wereldwijde groep ondernemingen van Ipsos. Het privacybeleid licht toe hoe wij gebruikmaken van persoonsgegevens die wij over u ("Panellid", "u" of "uw") verzamelen wanneer u lid wordt van ons onlinepanel van de gemeenschap van belanghebbenden in de gezondheidszorg (hierna "Healthcare Stakeholder Community"), deelneemt aan onze enquêtes, deel uitmaakt van de gemeenschap of de website voor panelleden bezoekt. Onderwerpen:

 1. Welke gegevens verzamelen wij over u?
 2. Hoe gebruiken wij de gegevens die u verstrekt?
 3. Kinderen?
 4. Gebruik van cookies of vergelijkbare codes?
 5. Gebruik van digitale vingerafdrukken??
 6. Hoe lang bewaren wij de gegevens die u verstrekt?
 7. Hoe kunt u uw gegevens bekijken en/of aanpassen?
 8. Hoe zorgt Ipsos ervoor dat mijn persoonsgegevens veilig blijven?
 9. Contact met ons opnemen
 10. Wijzigingen aan ons privacybeleid
 11. Nuttige links

1. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen de informatie die u per e-mail en bij het invullen van onze wervingsenquête, wanneer u besluit om lid te worden van ons panel, verstrekt.

Daarnaast verzamelen wij de informatie die u verstrekt bij het vrijwillig invullen van de enquêtes waarvoor we u uitnodigen of wanneer u feedback, opmerkingen of andere informatie deelt op onze website voor panelleden.

2. Hoe gebruiken wij de gegevens die u verstrekt?

Wij gebruiken de informatie die u verstrekt:

 • om een lijst van alle panelleden bij te houden.
 • om u uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan enquêtes die relevant voor u zijn op basis van de informatie die u hebt verstrekt tijdens onze wervingsenquête(s).
 • om een sms-bericht naar uw mobiele telefoonnummer te sturen met daarin een verificatiecode om uw aanmelding te controleren en uw account te activeren wanneer u zich aanmeldt bij ons panel.
 • om persoonsgegevens over u toe te voegen aan uw antwoorden op enquêtes waaraan u deelneemt, zoals geografische locatie, etniciteit, beroepsgroep, enz. Het doel hiervan is om de antwoorden te analyseren en anonieme, statistische onderzoeksresultaten te krijgen.
 • om u mee te laten dingen naar prijstrekkingen waarvoor u in aanmerking komt of bent uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
 • om, met uw uitdrukkelijke toestemming wanneer hierom wordt verzocht in een enquête, uw individuele antwoorden op de enquête samen met uw persoonsgegevens door te geven aan de klant die opdracht heeft gegeven voor de betreffende enquête. De klant zal zoals uitgelegd in de enquête deze informatie uitsluitend gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Het is ook mogelijk dat de klant deze informatie gebruikt om contact met u op te nemen om u uit te nodigen om deel te nemen aan verder onderzoek dat hij uitvoert. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer u hierover bent geïnformeerd en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor dit gebruik van uw informatie door de klant.
 • om anonieme, statistische profielen voor panellidmaatschap te creëren op basis van de informatie die door panelleden wordt verstrekt.
 • om gehoor te geven aan juridische verzoeken, schade te voorkomen of te voldoen aan voorschriften zoals het melden van ongewenste voorvallen of, indien van toepassing, om te voldoen aan lokale wetgeving met betrekking tot het melden van incentives.
 • om u per e-mail nieuwsbrieven, aankondigingen en andere berichten te sturen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden

Daarnaast kan het zijn dat we uw gegevens verzenden naar collega's die werkzaam zijn bij andere bedrijven van de Ipsos Group en naar onderaannemingsbedrijven die, namens ons en onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid, mogelijk een deel van het werk uitvoeren. Een aantal van deze onderaannemers is mogelijk gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Zij moeten zich echter aan dezelfde wettelijke vereisten voor gegevensprivacy en beveiligingsmaatregelen houden als wij.

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens ook opslaan in systemen die buiten Europa worden gehost, bijvoorbeeld in systemen in de Verenigde Staten of Canada.

Wij zullen uw informatie NOOIT voor andere doeleinden gebruiken dan voor onderzoek. Wij zullen NIET proberen u iets te verkopen, noch zullen wij uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen evenmin uw informatie doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden.

Neem voor meer informatie over de gemeenschap contact op met het Community Management Team. Deze afdeling is per e-mail bereikbaar via: Europe.online@ipsos.com met "Healthcare Stakeholder Community" in de onderwerpregel.

Of stuur een brief naar:

Bestuur Healthcare Stakeholder Community

Healthcare Online Operations
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
Londen
EW1 1YW

3. Kinderen?

Deelname aan deze gemeenschap is uitsluitend mogelijk voor personen van 16 jaar of ouder. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet deelnemen.

Als we onderzoek uitvoeren dat gericht is op kinderen, vragen we altijd toestemming van een ouder, wettelijke voogd of andere wettelijke verantwoordelijke voor het kind voordat we hem/haar uitnodigen om lid te worden van de gemeenschap of om deel te nemen aan het onderzoek.

4. Gebruik van cookies of vergelijkbare codes?

Door lid te worden van ons online-onderzoekspanel en deel te nemen aan ons online-onderzoek, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en met onze verzameling van informatie van uw pc/laptop of ander computerapparaat waarmee u deelneemt aan onze online-onderzoeksactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Via onze panelwebsite en online-enquêtes verzamelen we informatie met behulp van 'cookies' en in functioneel opzicht vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.aboutcookies.org

De e-mails die we naar potentiële nieuwe panelleden sturen, plaatsen ook een cookie wanneer afbeeldingen worden gedownload en de e-mail wordt geopend. U kunt voorkomen dat dit cookie wordt geplaatst door de e-mail alleen als tekst te openen, de e-mail te sluiten voordat u afbeeldingen downloadt of door uw browser-/e-mailsoftware zodanig te wijzigen dat het gebruik van cookies wordt beperkt.

Standaardcookies

De cookies en vergelijkbare technologie die in verband met dit panel kunnen worden gebruikt, zijn:

Site/domein/host

Naam cookie

Doel van cookie

cw8web.synovate.net

Cookies

Dit cookie is essentieel voor de juiste werking van onze online-onderzoeken op dit platform. Het cookie wordt uitsluitend voor die onderzoeken geplaatst.

wbtst2web.synovate.net

BIGipServerpl-web-wbtst2webtest.synovate.net

Dit cookie is essentieel voor de juiste werking van onze online-onderzoeken op dit platform. Het cookie wordt uitsluitend voor die onderzoeken geplaatst.

wbtst2web.synovate.net

cookies

Dit cookie is essentieel voor de juiste werking van onze online-onderzoeken op dit platform. Het cookie wordt uitsluitend voor die onderzoeken geplaatst.

hcscommunity.com

dkp___id

Dit cookie is essentieel voor de juiste werking van online-onderzoeken die op dit platform worden gehost.his cookie is essential for the correct functioning of online studies hosted on this platform.

(andere onderzoeksdomeinen die door Ipsos worden gebruikt)

Session_ID

Dit cookie is essentieel voor de juiste werking van enkele van onze online-onderzoeken op andere platforms. Het cookie wordt uitsluitend voor die onderzoeken geplaatst. Het cookie wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit


U kunt cookies verwijderen of voorkomen door de browserinstellingen op uw computer aan te passen. Als u echter voorkomt dat onze online-enquêtes en de website van panelleden gebruikmaken van cookies, werken onze enquêtes en de website van de panelleden niet goed en kunt u niet deelnemen aan dit panel.

Speciale cookies

Deze bestanden worden zo min mogelijk gebruikt en uitsluitend voor kwaliteitscontrole, validatie en - belangrijker nog - om te voorkomen dat wij u herinneringen sturen voor online-enquêtes die u reeds hebt ingevuld. U kunt cookies verwijderen of voorkomen door de browserinstellingen op uw computer aan te passen.

Naast ons gebruik van cookies, wordt er tijdens het invullen van onze online-enquêtes automatisch informatie over uw IP-adres, besturingssysteem, scherminstellingen, browsertype, gebruik van Flash en Java opgeslagen en wordt vastgesteld of uw computer voorzien is van een webcam of niet. We gebruiken deze informatie:

 • om ervoor te zorgen dat de enquête wordt geleverd in een formaat dat geschikt is voor de software waar uw computer gebruik van maakt.
 • om u ondersteuning te kunnen bieden mocht u problemen ondervinden bij het openen of invullen van een enquête.
 • Geanonimiseerde informatie wordt ook gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om het percentage panelleden in een specifiek land vast te stellen dat gebruikmaakt een bepaald type browser.

5. Gebruik van digitale vingerafdrukken?

We maken ook gebruik van digitale-vingerafdruktechnologie, ook wel "Machine Identification" genoemd, om bepaalde informatie over uw computerhardware en -software te verzamelen, zoals uw IP-adres, de weergave-instellingen van uw monitor, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt, enz. Deze informatie wordt verzonden naar onze vertrouwde externe partner die de gegevens omzet in een uniek serienummer (de digitale 'vingerafdruk') en nagaat of deze overeenkomt met eerdere vingerafdrukken. De gegevens die tijdens dit proces worden verzameld en de digitale vingerafdruk die wordt gecreëerd, worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens, worden opgeslagen op beveiligde servers en worden alleen gebruikt voor kwaliteitscontrole en ter voorkoming dat respondenten dezelfde enquête meerdere keren invullen, en voor geen enkel ander doeleinde.

6. Hoe lang bewaren wij de gegevens die u verstrekt?

t where appropriate.
De informatie die u met ons deelt wanneer u lid wordt van ons panel en de informatie die u naar aanleiding van de wervingsenquête hebt verstrekt, bewaren wij zolang als u lid blijft van het panel. U kunt het panel op elk gewenst moment verlaten. Wij kunnen u ook uit het panel verwijderen als u niet deelneemt aan enquêtes, als u om welke reden dan ook niet langer in aanmerking komt als panellid of als het panel wordt opgeheven. Voordat wij iemand uit het panel verwijderen, proberen wij contact op te nemen met de betreffende persoon om hem of haar hierover te informeren en te laten weten hoe hij of zij eventueel lid kan blijven van het panel. Indien we echter van mening zijn dat u de regels of voorwaarden , van de Healthcare Stakeholders Community schendt, kunnen we u zonder kennisgeving uit ons panel verwijderen, wordt u de toegang tot de website van panelleden ontzegd en wordt uw puntenaccount geblokkeerd.

Als u zich uitschrijft voor het panel, van het panel wordt verwijderd of als het panel wordt opgeheven, zullen wij al uw contactgegevens samen met alle andere informatie aan de hand waarvan u zou kunnen worden geïdentificeerd, verwijderen. Wij bewaren in dat geval alleen anonieme antwoorden op enquêtes waaraan u hebt deelgenomen.

7. Hoe kunt u uw gegevens bekijken en/of aanpassen?

U hebt het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die we over u hebben. Neem contact op met onze afdeling Data Protection als u een kopie van sommige of al uw persoonsgegevens wilt ontvangen. Het team is te bereiken door

een e-mail te sturen naar: Europe.online@ipsos.com

of door een brief te sturen naar:

Aan: Ipsos Healthcare Stakeholder Community,
Ipsos Healthcare
3 Thomas More Square
Londen
E1W 1YW
V.K.

Vermeld in uw e-mail of brief alstublieft uw panellidmaatschapsnummer (indien bekend) of het e-mailadres dat u voor het panel gebruikt.

8. Hoe zorgt Ipsos ervoor dat mijn persoonsgegevens veilig blijven?

Wij nemen onze verantwoordelijkheden om uw persoonlijke informatie te beschermen zeer serieus. Bijgevolg nemen wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik. Hierbij kunt u denken aan fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot computersystemen en het gebruik van beveiligde, gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonsgegevens.

In het kader van ons streven naar de beveiliging van uw informatie wordt de informatiebeveiliging van IIS regelmatig intern en extern onderzocht en is IIS gecertificeerd in overeenstemming met de voorschriften van de Internationale Standaard voor Informatiebeveiliging, ISO 27001, Markt-, advies- en sociaal onderzoek, ISO 20252, en Kwaliteitsmanagement, ISO 9001.

9. Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie over onze panels, lidmaatschap van een panel of informatie met betrekking tot uw lidmaatschap van een van onze panels contact op met ons Panel Support Team. Deze afdeling is per e-mail bereikbaar via: europe.online@ipsos.com , met "Healthcare Stakeholder Community" in de onderwerpregel.

Of stuur een brief naar:

Bestuur Healthcare Stakeholder Community

Healthcare Online Operations
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
Londen
EW1 1YW

10. Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op deze webpagina. Ook via het nieuwsgedeelte van de website voor panelleden brengen we u op de hoogte van eventuele wijzigingen. Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20.12.2017.

11. Nuttige links

Information Commissioner's Office (Britse privacytoezichthouder): www.ico.org.uk

Internationale organisatie voor marktonderzoek - ESOMAR: www.esomar.org

British Healthcare Business Insight Association - BHBIA: www.bhbia.co.uk

EphMRA - www.ephmra.org

Insights Association: www.insightsassociation.org

 
 
www.ipsoshealthcare.com
@ipsoshec @ipsoshec
Ipsos Healthcare LinkedIn Ipsos Healthcare